fbpx

How to tie & Use Egg Loop Knot For Catfish – DIY Fishing Tips – Buộc Lưỡi Câu Và Dùng Nút Vòng TrứngFishing experience
How to tie & Use Egg Loop Knot For Catfish
Cách buộc và sử dụng nút vòng Trứng với mồi gan gà , thịt các loại cho cá trê , cá da trơn .

Visit and Subscribe ncaoai47 for more interesting videos.

Comments (4)
September 24, 2022

gia roi lam cjan tay run lam ngi di chu oi

Reply
September 24, 2022

câu gan gà mắc kiểu khâu thì hợp hơn.

Reply
September 24, 2022

Câu sông Lưỡi này làm chống vướng được kọ Bác?

Reply
September 24, 2022

Mồi đó câu cá gì vậy chú

Reply
Leave a comment

Stay up to date
Register now to get updates on promotions and coupons.

Shopping cart

×